Studentenvereniging Sint Thomas van Aquino
Sanctus Thomas Aquinas
HOME WIE ZIJN WIJ AGENDA FOTOS HISTORIE

Agenda

Onze agenda voor:

2007- 2008

<<<Eind oktober 2008 Retraitehuis van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten.
Algemene informatie daarover: Drongen is het retraitehuis van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, dat door een team van jezuïeten en niet-jezuïeten word gerund. Het gebouw is een oude abdij van de Norbertijnen met een interessante geschiedenis. Maar nu functioneert het dus niet meer als abdij, want er wonen geen Norbertijnen meer. Er is dus geen koorgebed 5 keer per dag, maar groepen of individuen volgen een eigen programma (in overleg met eventuele begeleiders, en tijdens retraites worden er natuurlijk wel eucharistievieringen en gebedsdiensten gehouden).>>>

22 mei 2008 - Karol Wojtyla: de documentaire over onze voormalige Paus Johannes Paulus II

Op donderdag 22 mei wordt de documentaire over onze voormalige Paus Johannes Paulus II getoond. Alle belangstellenden kunnen vanaf 18.00 in de pastorie van de Krijtberg, Singel 448 terecht. De maaltijd begint om 18.00. Mocht je mee willen eten graag even een e-mail naar: info at thomasaquinas dot nl
Bij deze van harte welkom.

3 december 2007 - Ds. Carel ter Linden - 'Wandelen over het water'

Op 3 december 2007 (Aanvang 19.00 u.) spreekt ds. Carel ter Linden. Zijn onderwerp is 'wandelen over het water'.
Voor deze lezing krijgen ook de protestantse studentenverenigingen een uitnodiging. De maaltijd begint om 18.00. Als je wilt mee-eten graag even een e-mail naar: info at thomasaquinas dot nl

5 november 2007 - Liesjettie de Jong-van Dooijeweert

Op 5 november 2007 om 19.30 spreekt Liesjettie de Jong-van Dooijeweert. Zij is jarenlang rechter geweest in het Vreemdelingenrecht en is nu met emeritaat.
Zij zal het rechtsgebied toelichten vanuit de praktijk van de rechtstoepassing.
De maaltijd vangt aan om 18.00 u. Hiervoor graag even een e-mail naar info at thomasaquinas dot nl

1 oktober 2007 - Mr. J.M. Blanco Fernández

Op maandag 1 oktober spreekt mr. J.M. Blanco Fernández, universitair docent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en advocaat in Amsterdam over 'De verhouding tussen kerk en staat in Nederland.'
De lezing begint om 19.15 u. Als je deelneemt aan de maaltijd voorafgaand aan de lezing graag even een e-mail naar info at thomasaquinas dot nl. De maaltijd begint om 18.00 u.

Kennismaking met het bestuur van Ichthus

In de eerste week van september 2007 heeft het bestuur van Thomas het bestuur van Ichthus mogen
ontvangen in de pastorie van de Krijtberg. Zie onder 'Fotos' Thomas ontmoetingen sept. 2007

Eerste bijeenkomst in september 2007

Op maandag 3 september is er een borrel voor alle belangstellenden vanaf 19.30 in de pastorie van de Krijtberg, Singel 448. Bij deze van harte welkom.

Maandelijkse bijeenkomsten

Iedere 1e maandag van de maand is er om 18.00 u. een gezamenlijke maaltijd te beginnen op 1 oktober 2007. Je kunt je hiervoor opgeven op info at thomasaquinas dot nl

Aansluitend wordt een lezing gegeven over een maatschappelijk-theologisch thema.

Op 5 november Dr. mr. Elisabetha Manunza (docente Europees Recht aan de VU).

Op 3 december ds. Carel ter Linde (emeritus predikant) Deze lezing wordt voorafgegaan door een maaltijd. Deze keer niet op het Singel maar op de Keizersgracht 220. Ook de protestantse studenten zullen hiervoor uitgenodigd worden.

Voorts is er elke 2e en 4e maandagavond van de maand een cursus over het Katholieke geloof. De cursus wordt gegeven in de O.L.V. kerk, Keizersgracht 220. Voorafgaand aan de cursus is er de mogelijkheid voor een gezamenlijke maaltijd.

Vanaf oktober 2007 is er de 2e en 4e maandagavond (na de cursus) een borrel. De lokatie wordt nog bekend gemaakt.

2006 - 2007

1. Maandelijke bijeenkomsten

Iedere derde donderdag van de maand komen wij bij elkaar tegenover de UB: locatie Krijtberg, Singel 448, 1071 AV Amsterdam. Wij beginnen met een maaltijd om 18.00 uur. Daarna volgen een inleiding, discussie en nagesprek.

De volgende bijeenkomsten:
- op 19 april 2007 zal dr. Ramón Cid spreken over ‘Christelijke vrijheid en pluralisme’
- op 16 mei 2007 zal bisschop Jan van Burgsteden spreken over de Eucharistie
Als je mee wilt eten, stuur dan een mailtje naar info at rkspa dot nl

- Tijdens onze eerste bijeenkomst op 19 oktober hield Juleon Schins een inleiding over: "De zwarte legendes en de katholieke kerk".
- Op 16 november was een documentaire over Thomas Becket aanleiding om te discussiëren over de verhouding tusssen kerk en staat.
- Op 21 december woonden wij een kerstconcert bij.
- Op 18 januari sprak Prof. dr. J.B.M. Wissink (KTU) over de encycliek 'Deus caritas est'.
- Op 15 februari sprak professor dr. G. van Wissen over de sociale leer van de Katholieke kerk.
- Op 15 maart sprak mr. dr. M.A.J.M. Buijsen, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht, spreken over "Het Nederlandse beleid inzake actieve levensbeëindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen".

2. Cursus over het katholieke geloof

Op donderdag 9 november is onze geloofscursus gestart. Deze cursus is bedoeld voor alle studenten die zich willen verdiepen in de grondslagen van het katholieke geloof.
Aan de orde komen: de geloofsbelijdenis, de viering van het Christus-mysterie (liturgie en sacramenten), het leven in Christus (moraal), het christelijke gebed.
Studentenpastor Christian van der Ploeg zorgt voor de inleidingen.
Tijd: 2e en 4e donderdag van de maand (tot en met juni 2007)
van 19.00 tot 20.45 uur (van te voren is er de mogelijkheid om samen te eten).
Plaats: rk studentenpastoraat Amsterdam, locatie 'De Oude Gracht':
Keizersgracht 218 B; 1016 DZ Amsterdam.
Opgave: mail naar info at rkspa dot nl of bel: 06 152 246 18 (Christian van der Ploeg).

3. De natuur als norm?

Cursus “Inleiding in het natuurrechtsdenken”
Deze cursus wordt gegeven door prof. dr. Rudi te Velde in samenwerking met het RK Studentenpastoraat in Amsterdam op woensdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur, in BG 5, zaal 222, van 4 april t/m 23 mei 2007.
Het betreft een bachelorvak voor 5 EC.
De traditie van het natuurrecht (natural law) is een invloedrijke stroming in de filosofie van het recht die uitgaat van de gedachte dat het heersende recht zijn normatief fundament heeft in zekere universele beginselen van een goed en rechtvaardig leven die besloten liggen in de natuur van de mens. Het natuurrechtsdenken gaat terug op de Stoa en heeft zijn klassieke filosofische uitwerking gekregen in de leer van de natuurlijke zedenwet van Thomas van Aquino. Ondanks de problematische aspecten die verbonden zijn aan een normatieve interpretatie van de natuur keert de natuurrechtelijke inspiratie steeds weer terug in het hedendaagse debat over o.a. de fundering van de mensenrechten.
Deze cursus beoogt een inleiding te geven in de metafysische en ethische grondslagen van het klassieke natuurrechtsdenken. Naast een algemeen historisch overzicht van de natuurrechtsleer in zijn verschillende – voormoderne en moderne – vormen, zal aandacht geschonken worden aan de idee van natuurlijke zedenwet bij Thomas van Aquino, die met name in het katholieke ethische denken een belangrijke plaats inneemt. Tevens zal de kritiek op het natuurrechtsdenken aan de orde komen, o.a. de kritiek dat de natuur als zodanig geen bron van ethische normen kan zijn (naturalisme).
Prof. dr. Rudi te Velde is bijzonder hoogleraar ‘Betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte’  vanwege de Radboudstichting aan de Universiteit van Amsterdam.

Je kunt je voor dit vak inschrijven door een mail te sturen naar: R.A.TeVelde@uva.nl.