Studentenvereniging Sint Thomas van Aquino
Sanctus Thomas Aquinas
HOME WIE ZIJN WIJ AGENDA FOTOS HISTORIE

Wie zijn wij?

Krijtberg
De Krijtberg, Singel 446

De R.K. Studentenvereniging Thomas van Aquino bestaat uit een groep jongeren die elkaar ontmoet in de Krijtberg. Dat is de kerk van de H. Franciscus Xaverius aan het Singel, tegenover de UB.

De leden zijn studenten van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Jasper, Lucas en Philip                       kaars

Het bestuur vergadert eens in de veertien dagen. De meeste leden zijn Rooms-Katholiek, maar ook jongeren uit andere denominaties zijn lid. Als je geen religieuze achtergrond hebt maar wel belangstelling voor het Katholieke (Christelijke) geloof ben je welkom. Als je eens een H. Mis wilt bijwonen om te ontdekken wat het Katholieke geloof inhoudt zie:

krijtberg.nl of www.olvkerk.nl

Je kunt ook een e-mailtje sturen aan info at thomasaquinas dot nl voor een afspraak om met een aantal van ons gezamenlijk de Mis te vieren. Overigens wordt de zondagmiddagviering in de Krijtberg (17.15) traditioneel door veel ‘Thomisten’ bezocht.

Lucas spreekt                  De Mozes en Aaronkerk
Thomas spreekt de jongeren toe in de Mozes en Aaron Kerk, tijdens de Stille Omgang.

Aan de vereniging zijn twee studentenpastors verbonden.

Tjeerd Jansen S.J. (rector van de Krijtberg)
Tjeerd Jansen
Tjeerd Jansen S.J.

En Christian van der Ploeg (rector van de O.L.V. aan de Keizersgracht)
Christian van der Ploeg                             OLV Keizersgracht
Christian van der Ploeg                                                                                       O.L.V. Keizersgracht 220

Interieur Krijtberg
Interieur van de Krijtberg

Vanaf september 2007 zijn er lezingen in de pastorie van de Krijtberg. Kijk hiervoor onder het kopje ‘agenda’.